/en/article/14790/envietech-2010-kongres-o-ekologickych-technologiich/ Envietech 2010 – kongres o ekologických technologiích

envietech 2010 – kongres o ekologických technologiích

Ve Vídni se na začátku února 2010 uskuteční světový kongres envietech 2010. Rakouská metropole se na dva dny stane mezinárodním centrem jednání o problematice ekologických technologií a obnovitelných energií. Cílem této světové události v srdci Evropy je podpořit a posilovat růstový potenciál sektoru energeticko-ekologické techniky. Zaměří se především na technologie šetrné k životnímu prostředí, na obnovitelné energie, management ve vodohospodářství, odpadovém hospodářství, na téma obnovitelných energií, na služby a přenos technologií i na jejich financování. V oblasti architektury a stavebnictví se envietech 2010 zaměří mimo jiné na chytrá řešení pro vývoj ekologické výstavby. Jedno z témat envietech 2010 proto zní: „Obnovitelná energie: budova jako decentrální zdroj energie“.

Konference se bude konat ve dnech 4. a 5. února 2010 v kongresovém centru Austria Center Vienna. Více info najdete na www.envietech.at.

 
 
Autor: COMPRESS/SF, Dátum 12.08.2009